Kjell Sandström

Tjänster

Jag erbjuder tjänster inom följande områden, till både små och stora företag. Om du är intresserad av att veta mer är du varmt välkommen att kontakta mig.

  • Företagsledning

  • Analys av företags utmaningar och möjligheter

  • Strategiutveckling

  • Organisation

  • Produkt- och marknadsutveckling

  • Leda förändrings- och utvecklingsprocesser

  • Produktion

  • Coaching

  • Målstyrning

  • Öka lönsamhet/Turn Arounds

Min målsättning är att på kort tid medverka till att öka ditt företags hållbarhet och tillväxttakt.

Jag vill helt enkelt dela med mig av många års erfarenhet av ledande befattningar som VD, fabrikschef och styrelsemedlem i företag med ofta stark internationell anknytning. Jag har bland annat varit Europaansvarig för produktförsörjning från utveckling via produktion och distribution i företag med marknader i 20-talet länder.

Erfarenheterna omfattar både stora och små företag inom stål och metall, papper, plast och handel. Jag är en van ledare av förändrings- och utvecklingsprocesser och drivs av att nå resultat genom människor. I mitt arbete har jag ägnat mycket tid åt att samordna företag och utveckla människor och processer i samband med företagsköp, rationaliseringar och satsningar på tillväxt. Utmaningarna har varit att få medarbetare och teknologi att samverka och ständigt utvecklas för att med framgång möta konkurrensen i en snabbt föränderlig värld.

Exempel på företag jag har arbetat inom är Kanthal, AXTRADE, Procter & Gamble, Attends Health Care, LMI Sweden, Holistic Sverige.